Prava putnika u slučaju kašnjenja leta

0

U slučaju da je Vaš let kasnio tri ili više sati imate pravo na novčanu nadoknadu od aviokompanije. Visina nadoknade zavisi od dužine leta

– Ako je let od 1.500 km ili manje imate pravo na nadoknadu od 250€.
– Ako je let preko 1.500 km ili više imate pravo na nadoknadu od 400€.

Zahtev za odštetu se podnosi aviokompaniji obavezno pisanim putem u njenoj poslovnici ili putem elektronske pošte. Ako reklamaciju podnosite u poslovnici uradite to u dva primerka da bi ste imali dokaz da ste podneli zahtev za odštetu.

Aviokompanija je dužna da odgovori putniku na zahtev u roku od 30 dana.
Međutim zakonski rok se često ne poštuje pa odgovor realno možete očekivati u periodu od 60 dana.

Ako aviokompanija odbije Vašu reklamaciju ili ne odgovori na nju u roku od 30 dana imate pravo da prijavite aviokompaniju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva.

aerodrom_obaveštenje_letovi

Ako ni posle inspekcijskog nadzora niste zadovoljni rešenjem imate mogućnost da pokrenete sudski spor protiv aviokompanije radi naplate odštete. Tužba se podnosi u državi gde je sedište aviokompanije.

Važno je napomenuti da su Vaša prava kao putnika ista ako ste leteli niskobudžetnom kompanijom, ili ako ste kupili kartu avionsku kartu preko turističke agencije, jedini izuzetak je ako je avionska karta kupljena u sklopu turističkog aranžmana.

Ako Vas zanima zašto je tako i šta uraditi u takvoj situaciji možete videti u sledećem prilogu:

Disclaimer_za_PS_sajt_final

 

Podelite

Ostavite komentar