Šta ako Vam je odbijena reklamacija na telefon?

1

Potrošači se posle kvaliteta obuće najviše žale na kvarove mobilnih telefone, što je i logično jer je reč o tehničkim uređajima bez kojih je život praktično nezamisliv, a koji su istovremeno veoma kvarljiva tehnička roba. Bez obzira što se većina reklamacija koju potrošači podnesu na mobilne telefone prihvati veliki broj je i onih koje se odbijaju jer servis utvrdi da je telefon fizički oštećen, da je došao u kontakt sa vlagom ili da je neovlašćeno otvaran van servisa.

 

VIP Veliki Racun.wmv_000024000

Čak i ako Vam je telefon prodat u neispravnom stanju, ne možete odmah u prodavnici dobiti nov, već morate podneti reklamaciju u prodavnici i sačekati najviše osam dana da servis utvrdi razlog kvara, pa tek onda preuzeti nov uređaj ako servis utvrdi da je telefon zaista bio neispravan. Za vreme dok Vam je telefon u servisu trgovac ne mora da Vam obezbei zamenski telefon jer ta obaveza za trgovca nije propisana zakonom, te zavisi od poslovne politike prodavca.

Ako je reč o softverskom kvaru, nemate pravo na nov telefon već će servis „samo“ obrisati stari operativni sistem i ubaciti novi. Međutim, ako je hardverski kvar u pitanju imate pravo na nov telefon u prvih šest meseci od datuma kupovine.

Ako ste kupili telefon za koji se ispostavi da je pokvaren, potrebno je da odmah podnesete reklamaciju u radnji gde je kupljen, bez obzira na to da li je telefon uzet preko ugovora ili u prodavnici mobilnih telefona. U reklamaciji izričito navedite da se protivite popravci i da zahtevate nov telefon ili povraćaj novca. Ako se radi o telefonu kupljenom putem ugovora sa operaterom ne možete zahtevati raskid ugovora za karticu.

Ako trgovac ne odgovori na Vašu reklamaciju u roku od osam dana, možete ga prijaviti tržišnoj inspekciji.

Posle što primi izveštaj servisa, trgovac odlučuje da li prihvata Vašu reklamaciju .

Naš predlog je da s vremena na vreme sačuvate podatke sa telefona na memorijskoj kartici ili kompjuteru da ne bi u slučaju iznenadnog kvara, ostali bez vrednih podataka iz telefona.

Servis odbija reklamaciju, jer je telefon došao u kontakt sa vodom

Svaki moderni mobilni telefon u sebi ima bar jedan indikator vlage koji promeni boju kada dođe u kontakt sa vlagom. Indikator se može aktivirati i bez direktnog kontakta sa vodom, na primer od pojačane vlage u vazduhu u kupatilu koje nastaje pri tuširanju toplom vodom. Ne postoji međunarodni standard koji propisuje kolika je vlažnost potrebna da bi indikator vlage reagovao. Takođe, nemoguće je utvrditi kada je došlo do kontakta telefona sa vodom, da li u momentu dok je bio kod Vas ili nakon što ste ga predali na reklamaciju.

Prikaz zadnje strane Samsung telefona na kojem je senzor vlage aktiviran što se vidi po crvenoj boji indikatora koji je bele boje ako nije došao u kontakt sa vodom

Prikaz zadnje strane Samsung telefona na kojem je senzor vlage aktiviran što se vidi po crvenoj boji indikatora koji je bele boje ako nije došao u kontakt sa vodom

Možete angažovati sudskog veštaka elektrotehničke struke koji treba da da svoje stručno mišljenje o tome da li je vlaga u telefonu zaista razlog kvara telefona. Sa izveštajem od veštaka se možete ponovo obratiti trgovcu, ali on nije u obavezi da prihvati mišljenje veštaka, pa često jedini način da Vam se prihvati reklamacija je tužba protiv trgovca.

Servis odbija reklamaciju, jer je telefon fizički oštećen

U slučaju da servis tvrdi da ste fizički oštetili telefon, veoma je teško dokazati kako je i kada je došlo do oštećenja. Čak i da to oštećenje nije razlog kvara telefona, servisi ga koriste kao povod da odbiju popravku mobilnog telefona navodeći da je aparat oštećen, te se gubi garancija. Pored toga, servisi relativno često ukidaju garanciju i navođenjem da je telefon neovlašćeno otvaran što utvrđuju na osnovu oštećenja šrafova.

aaaaa

 

Tekst je nastao uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi koji su izraženi u tekstu ne predstavljaju stavove Ministarstva kulture i informisanja.

Podelite

1 коментар

Odgovori Stanko Nikolajev Cancel Reply