Obrazac za podnošenje reklamacije

1

Na sledećem linku možete preuzeti obrazac za podnošenje reklamacije trgovcu:

Obrazac za reklamaciju (žalbu)

Reklamaciju podnesite trgovcu u dva primerka ili je pošaljite pismom sa povratnicom na adresu trgovca.

Trgovac ima obavezu da odgovori u zakonskom roku od 8 dana od prijema reklamacije. Ako to ne učini možete ga prijaviti tržišnoj inspekciji.

 

Zakon o Zastiti Potrosaca novi 2014.wmv_000277230

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

1 коментар

Odgovori Nenad Cancel Reply