Da li imam pravo na povraćaj novca u roku od 14 dana ako sam robu kupio putem interneta, telefonom ili na prezentaciji?

1

Robu koju ste kupili preko interneta, telefonom ili na osnovu kataloga koji ste dobili poštom možete vratiti u roku od 14 dana od prijema robe iz bilo kog razloga. Isto važi i za robu koju ste kupili na prezentacijama u restoranima ili hotelima. .

Prodavac je dužan da Vam vrati novac u punom iznosu.
Uz robu koju vraćate pošaljite i obrazac za raskid ugovora koji možete preuzeti ovde
Obrazac za raskid ugovora sklopljenog van poslovnih prostorija

Ako možete najbolje je da obrazac podnesete u dva primerka lično kod trgovca. Tražite da Vam nja vašem primerku overe prijem pečatom kao i da se upiše datum kad ste predali obrazac.
Ukoliko niste u mogućnosti lično da predate obrazac, to možete učiniti i poštom tako što ćete poslati obrazac za raskid ugovora u pismu sa povratnicom.

Kako se računa rok za raskid ugovora?

U roku od 14 dana od dana prijema robe možete raskinuti ugovor bez navođenja razloga. Naravno, možete raskinuti ugovor i pre nego što Vam je roba isporučena, tako ćete uštedeti novac za povraćaj robe trgovcu putem pošte.

prezentacije

Ako trgovac ne primi Vaš zahtev za raskid ugovora ili ne odgovori na njega u zakonskom roku od osam dana potrebno je da podnesete prijavu tržišnoj inspekciji protiv trgovca zajedno sa povratnicom kao dokazom slanja zahteva.

Napomena: Potrošači često kontaktiraju trgovca telefonom i usmeno mu saopšte da žele raskid ugovora. Takav način komunikacije sa trgovcem ne ostavlja pisani trag, te potrošač ne može dokazati da li je, šta je i kada zahtevao od trgovca. Jedini merodavan način raskida ugovora i reklamacije je pisanim putem.

Takođe, postoji i mogućnost raskida ugovora elektronskom poštom, ali taj način još uvek nije zaživeo kod nas. Predlažemo da ga koristite paralelno sa slanjem pisma.

Da li mogu da tražim da mi vrate novac pre nego što sam primio robu

Zahtev za raskid ugovora tj. Povraćaj novca možete da podnesete i pre nego što ste primili robu

Gde podnosim prijavu tržišnoj inspekciji

Bez obzira gde je sedište trgovca, prijavu tržišnoj inspekciji podnosite po Vašem mestu prebivališta ili u odeljenju tržišne inspekcije koja je najbliža mestu gde živite.

Na sledećem linku možete pogledati članak koji se bavi podnošenjem prijave tržišnoj inspekciji:

Dužnost obaveštavanja o pravu na povraćaj novca tj. raskid ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe

Trgovac je dužan da pri potpisivanju narudžbenice ili ugovora dostavi potrošaču obrazac za odustanak i upozna ga pisanim putem sa pravom da raskine ugovor u roku od 14 dana od prijema robe. U slučaju da trgovac nije upoznao potrošača sa pravom na raskid ugovora, rok od 14 dana počinje da teče tek kad je potrošač informisan o pravu da raskine ugovor. Potrošač nakon isteka godinu dana od preuzimanja robe ne može da traži raskid ugovora čak i kad nije bio upoznat sa pravom na raskid ugovora.
Pravo na raskid ugovora o pružanju usluga koji je sklopljen van poslovnih prostorija

Ugovor o pružanju usluga koji je sklopljen van poslovnih prostorija se može raskinuti u roku od 14 dana od sklapanja ugovora pod uslovom da trgovac nije počeo da vrši uslugu koja je ugovorena.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

1 коментар

Ostavite komentar