Šta možete da uradite ako Vam je odbijena reklamacija na patike?

1

U slučaju da je trgovac odbio Vašu rekamaciju na patike navodeći da se radi o neadekvanoj upotrebi i održavanju i/ili da je patika došla u kontakt sa vlagom, a deklarisana je za suvo vreme, potrebno je da uradite sledeće:

Kontaktirajte akreditovanu laboratoriju za kontrolu kvaliteta obuće koja će nakon pregleda dati stručno mišljenje o razlogu neispravnosti. To stručno mišljenje (ispitivanje) košta oko 2.000 dinara, mada cene mogu biti i niže, ali i više u zavisnosti od poslovne politike akreditovanih laboratorija.

Sa dobijenim stručnim mišljenjem potrebno je da se ponovo obratite trgovcu, ali imajte u vidu da trgovac nije u obavezi da prihvati izveštaj stručne laboratorije. Ako trgovac odbije Vašu ponovnu reklamaciju jedino što Vam preostaje je da pondesete tužbu protiv trgovca, pozivajući se na izveštaj akreditovane laboratorije za kvalitet obuće.

U slučajevima kada se radi o jeftinijoj obući sudski spor se ne isplati zbog troškova veštačenja i advokata, ali je sasvim racionalno vođenje spora kada se radi o skupljoj obući.

Napomena: Ne podnosite prijavu tržišnoj inspekciji osim u slučaju kada trgovac odbija da primi reklamaciju ili ne odgovori na nju u roku od osam dana. Tržišna inspekcija nema ovlašćenje da utvrdi razlog oštećenja patika, već to čini akreditovana laboratorija.

Na linku ispod nalazi se video o iskustvima potrošača sa podnošenjem reklamacija na obuću i vođenjem sudskih sporova protiv trgovaca.

 

Tekst je nastao uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi koji su izraženi u tekstu ne predstavljaju stavove Ministarstva kulture i informisanja.

Podelite

1 коментар

Ostavite komentar