Vodič ka inspekciji za zaštitu životne sredine

0

VODIČ KA INSPEKCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Baš u letnjim mesecima većini sigurno zapadne za oko skrajnuti deo plaže na nekoj reci, kod kojeg se skuplja otpad (bačene flaše, kese, oštri predmeti, sve što je voda mogla naneti i doneti), gde se ne možete kretati ni u plićaku reke, niti po plaži. Takvu sliku treba prijaviti inspekciji za zaštitu životne sredine Ministarstva zaštite životne sredine. Ovo je očigledan primer.

Ali, da li ste se do sada ikada odlučili na to da saznate kakve hemikalije sadrži maska za mobilni telefon koju želite da kupite i koju ćete veoma često držati u rukama ili plastična igračka za vašeg mališana ili cucla koju većina dece do treće godine ne vadi iz usta? Ukoliko se toga niste setili, znajte da postoje zakonodavne odredbe koje vam omogućuju da se i o tome informišete.

Naime, na osnovu čl.27 Zakona o hemikalijama, postoji jedno značajno pravo potrošača: Proizvođač, uvoznik ili distributer proizvoda koji sadrži supstancu koja ima karakteristike supstance iz člana 43. st. 2. i 3. ovog zakona u koncentraciji većoj od 0,1%, odnosno supstancu kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost dužan je da svakom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja dostavi informacije dovoljne za bezbednu upotrebu tog proizvoda, a najmanje ime te supstance.
Proizvođač, uvoznik ili distributer proizvoda iz stava 1. ovog člana dužan je da bez naknade, na zahtev potrošača, dostavi informacije o supstanci iz stava 1. ovog člana.
Ministarstvo objavljuje Listu supstanci iz stava 1. ovog člana u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
A član 43 kaže:
Da bi se omogućila kontrola rizika i obezbedila zamena određene supstance sa odgovarajućom bezbednijom alternativnom supstancom ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine objavljuje Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost.
Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost formira se od supstanci koje ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao karcinogene kategorije 1 i 2, mutagene kategorije 1 i 2, toksične po reprodukciju kategorije 1 i 2, kao i supstanci identifikovanih kao PBT ili vPvB supstance.
Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost formira se i od supstanci koje dovode do poremećaja rada endokrinog sistema ili imaju PBT ili vPvB svojstva ali ne ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB, a naučno je utvrđeno da izazivaju značajne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Sve ovo možda zvuči komplikovano i nerazumljivo, ali je u stvari vrlo jednostavno. Pre nego što donesete odluku o kupovini predmeta opšte upotrebe, a posebno dečijih igračaka, plastičnog posuđa i itd. Podnesite Zahtev za dostavljanje informacija trgovcu kod koga želite da kupite ili ste već kupili robu, sa svim podacima o toj robi i molbi da vam se u skladu sa obavezom koju imaju na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o hemikalijama, dostave informaciju da li je supstanca koja je navedena na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost ili je kandidat za tu listu, prisutna u navedenom proizvodu u koncentraciji većoj od 0,1%, kao i da vam dostave ime te supstance, odnosno informacije dovoljne za bezbednu upotrebu proizvoda.

Sve dodatne informacije možete pronaći na Informativnom pultu za hemikalije i biocidne proizvode:

Инфoрмaтивни пулт за хемикалије и биоцидне производе

Takođe, veoma je važno istaći i to da ukoliko trgovac ne odgovori potrošaču na dostavljeni Zahtev, sa traženim informacijama, on snosi prekršajnu odgovornost. Novčane kazne su veoma visoke I iznose od 500.000 do 1.000.000 dinara. Ne samo ako na zahtev potrošača ne dostavi bez naknade informacije o supstanci, već I ako ne razmenjuje sa proizvođačima, uvoznicima, distributerima i daljim korisnicima nova saznanja o opasnim svojstvima hemikalije, kao i druge informacije koje su u vezi sa podacima iz bezbednosnog lista, a odnose se na određene načine upotrebe te hemikalije. Ono što je osnovno, oni moraju da dostave potrošaču naziv opasne supstance u proizvodu. A ta obaveza se odnosi samo na informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost u proizvodima, ako su prisutni u koncentraciji većoj od 0,1 %. To znači da dobavljači nisu u obavezi da obaveste potrošače o drugim supstancama u proizvodu, ili ako je supstanca koja izaziva zabrinutost prisutna u koncentracijama nižim od 0,1 %. Oni mogu uraditi to na dobrovoljnoj osnovi. Trgovci su dužni da daju podatke da li su njihovi proizvodi sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost. Ali, isto tako, treba da dostave odgovor i ako u njihovim proizvodima, tj. kupljenom proizvodu nema supstance koje izaziva zabrinutost. Ako trgovac ne odgovori, trebalo bi da se potrošač obrati nadležnom državnom organu za sprovođenje Zakona o hemikalijama, a to je ministarstvo nadležno za životnu sredinu.

U Sektoru za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini obavljaju se poslovi koji se odnose na:sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine; zaštitu i korišćenje prirodnih dobara;zaštitu od hemijskog udesa kod seveso postrojenja; kontrolu hemikalija i biocidnih proizvoda, zaštitu zemljišta i voda od zagađivanja; zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja; postupanje sa otpadom; kontrolu i koordinaciju poverenih poslova inspekcijskog nadzora; analizu, upravljanje rizicima i preventivno delovanje; prilagođavanje rada inspekcije za zaštitu životne sredine na svim nivoima u Republici Srbiji zahtevima Evropske Unije u cilju sprovođenja Preporuke Saveta Evrope i Skupštine Evrope o Minimalnim kriterijumima za inspekciju zaštite životne sredine; organizovano sprovođenje stručnog usavršavanja inspektora u okviru opštih i posebnih programa; izradu izveštaja i evidencija o sprovođenju inspekcijskog nadzora; učešće u pripremi stručnih osnova u izradi propisa;obavlja i druge poslove iz ove oblasti.
MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 , 11070 Beograd
Telefon: 011/3110-271, Faks: 011/3110-298, Email: info@ekologija.gov.rs
info.hemikalij@ekologija.gov.rs.
Za ostale kratke informacije koje se odnose na:
UPRAVLjANjE HEMIKALIJAMA, izuzev klasifikacije, pakovanja i obeležavanja hemikalija i bezbednosnog lista, zaintresovane strane se mogu obratiti na telefon: 011 2856 534
UPRAVLjANjE BIOCIDNIM PROIZVODIMA zaintresovane strane se mogu obratiti na telefon: 011 7155 225
KLASIFIKACIJU, PAKOVANjE I OBELEŽAVANjE HEMIKALIJA I BEZBEDNOSNI LIST zaintresovane strane se mogu obratiti na telefon: 011 7155 225
Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini: dr Ivana Ribara 91, 11070 Novi Beograd, Telefon: 011/2285-090 Faks: 011/22-85-092 email: inspekcija@ekologija.gov.rs
Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini: Kontakt telefoni inspektora van Beograda:
Sedište Adresa Telefon/faks Beograd Ul. Dr. Ivana Ribara br. 91 011/ 2287-691
Novi Sad Ul. Bulevar Mihajla Pupina 10, kancelarija se nalazi na adresi Bulevar oslobođenja br. 27/1021/ 450-099
Vršac Ul. Svetosavski trg 10 013/ 835-445; 013/ 835-542
Kikinda Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 0230/ 435-155
Šid Ul. Ognjena Price 23,kancelarija se nalazi u ul. Karađorđeva br. 2 022/ 711-852
Šabac Ul. Gospodar Jevremova 6/3, kancelarija se nalazi u ul. Cara Dušana br. 1 u poslovnom centru Trijumf 015/351-016; 015/351-017
Mali Zvornik Ul. Kralja Petra I br. 38 015/ 472-130
Užice Ul. Dimitrija Tucovića br. 52, kancelarija se nalazi u ul. Glavna br. 52 031/ 510-274
Priboj Ul. 12. januar br. 108 033/ 2445-436
Kraljevo Trg Jovana Sarića br. 3 036/ 313-825; 036/ 308-720
Čačak Ul. Župana Stracimira br. 2 032/ 343-960
Novi Pazar Ul. AVNOJ-a bb 020/ 313-091
Kosovska Mitrovica Ul. Nemanjina br. 48 –
Kragujevac Ul. Save Kovačevića br. 7 034/ 338-256
Jagodina Ul. Kneginje Milice br. 80 A 035/241-947 035/ 224-515
Velika Plana Ul. Nikole Pašića br. 15 026/514-932
Kruševac Ul. Balkanska br. 63 037/ 444-997
Požarevac Ul. Drinska br. 2 012/225-840 012/210-530
Smederevo Trg Republike br. 5 026/ 611-277
Bor Ul. Moše Pijade br. 19 030/ 424-382
Zaječar Ul. Generala Gambete br. 44, kancelarija se nalazi u Ul. Pana Đukića 1 019/ 428-900
Niš Ul. Strahinića bana bb 018/505-159 018/505-141 018/505-153 018/ 505-132
Pirot Ul. Srpskih vladara br. 83 010/ 312-545
Dimitrovgrad GP Gradina, Pirot 010/ 360-812
Vranje Ul. Matije Gupca br. 2 017/ 414-837
Leskovac Ul. Pane Ćukića br. 9 016/ 214-006
Veliko Gradište Ul. Žitni Trg br. 1 –
Kladovo Ul. Save Kovačevića br. 1 019/ 803-809
Vladičin Han Ul. Svetosavska br. 1,kancelarija se nalazi u ul. Svetosavska br. 39 017/ 471-906

Podelite

Ostavite komentar