Vodič ka tržišnoj inspekciji

0

VODIČ KA TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI

Kupili ste novu haljinu, cipele ili veš mašinu, a već nakon mesec ili dva nastaje problem, izjavljujete reklamaciju i ništa se ne dešava. Niste zadovoljni uslugom operatora mobilne telefonije i ne dobijate brzinu interneta koju plaćate, a ugovorom vam je obezbeđena, naravno da ćete biti nezadovoljni. Ako vas pozivaju telefonom i uznemiravaju ponudama za koje niste zainteresovani, a naglasite da vas to ne interesuje i da ne želite da vas zovu u buduće, moraju prestati to da čine. Ako vam trgovac ne pruži sva obaveštenja o robi koju kupujete, uslovima i načinu izjavljivanja reklamacije i slično, postoje zakonska rešenja koja vam mogu pomoći.

U ovakvim i sličnim situacijama, obavezno prvo izjavite reklamaciju trgovcu ili pružaocu usluga. Na izjavljenu reklamaciju, morate dobiti odgovor odmah ili najduže u roku od 8 dana, sa izjašnjenjem o vašem zahtevu i konkretnim predlogom i rokom za rešavanje reklamacije. Međutim, već pri prvom koraku ka rešavanju problema, može nastati zastoj i vaš problem se neće sam od sebe rešiti, jer nekada trgovci i pružaoci usluga ne ispunjavaju svoje obaveze. Za nepoštovanje obaveza propisanih Zakonom o zaštiti potrošača, propisane su novčane kazne i prekršajna odgovornost trgovaca i pružaoca usluga. Novčane kazne se kreću u rasponu od 300.000,00 dinara do 2.000 000,00 dinara.

Tržišna inspekcija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: unutrašnju trgovinu; promet robe i usluga; kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontrolu usluga upotreba robnih i uslužnih žigova; znaka kvaliteta i oznake o poreklu proizvoda; snabdevenost tržišta i cene; sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije; zaštitu potrošača; inspekcijski nadzor u oblasti trgovine; i dr.poslove predviđene zakonom.

Sve potrošače savetujemo da, u slučaju nesigurnosti i nedoumica povodom toga kojoj se nadležnoj inspekciji treba obratiti kada nastane problem, ne odustaju od obraćanja inspekcijskim organima!

Uvek se možete obratiti tržišnoj inspekciji, koja ukoliko nije nadležna, upućuje vaš zahtev ili prijavu ka nadležnoj inspekciji. To je dužnost i obaveza svih inspekcijskih službi, jer na taj način sprovode poslove državne uprave i na taj način njihov rad je u službi građana kao korisnika njihovih usluga.

Primeri koji vam mogu pomoći u tome da donesete pravu odluku u kojim sve situacijama nastaje vaše pravo, ali i obaveza za obraćanje tržišnoj inspekciji?

• Ukoliko Vam prodavac ne odgovori na izjavljenu reklamaciju u roku od 8 dana.
• Ukoliko odgovor prodavca na reklamaciju potrošača ne sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.
• Ukoliko vas trgovac obmanjuje i ne pruža obaveštenja o robi ili usluzi.
• Ukoliko cena nije obeležena ili je navedeno sniženje cene artikla, koje uopšte ne postoji ili vam se na kasi naplati po većoj ceni
• Ukoliko prodajni podsticaj (akcije, popusti, sniženja i itd.) nisu obeleženi na način da se jasno vidi koji su artikli podležu prodajnim podsticajima, koja količina, u kome vremenskom razdoblju, da li neki od tih artikala su oštećeni i slično.
• Ukoliko trgovac postupa nasrtljivo stvaranjem utiska da ne možete napustiti prostorije dok ne zaključite ugovor; ili kroz posetu u vašem stambenom prostoru, bez vaše prethodne saglasnosti;
• Ili višestrukim obraćanjem protivno vašoj volji telefonom, faksom, elektronskom poštom ili drugim sredstvom elektronske komunikacije
• Ukoliko se vrši direktno podsticanje dece putem oglasa da kupe ili utiču na roditelje ili druga odrasla lica da za njih kupe proizvod koji je predmet oglašavanja
• Ukoliko se od vas zahteva da platite, vratite ili čuvate proizvod čiju isporuku niste ni tražili
• Ukolik vam se izričito kaže da su posao ili egzistencija trgovca ugroženi ako ne kupite određeni proizvod
• Ukoliko vam ne isporuče robu u propisanom roku, koji može biti najduže 30 dana, osim ako ste nešto drugo ugovorili
• Ukoliko vam naplate neke dodatne troškove, bez vaše izričte saglasnosti
• Ukoliko vam prodavac robe iz ugovora na daljinu, ne dostavi obrazac za otkazivanje ugovora, kao i ukoliko vas ne obavesti o tome da imate pravo da raskinete u roku od 14 dana, bez obrazloženja, ugovor koji je zaključen na daljinu, izvan poslovnih prostorija prodavca.

Potrosacki-Savetnik-Trzisna-Inspekcija-2018

Vodič ka tržišnoj inspekciji

Prijava tržišnoj inspekciji se podnosi prema mestu vašeg prebivališta ili prema mestu gde se desio prijavljeni slučaj. Kontakt podaci tržišne inspekcije, prema odeljenjima, u R Srbiji:
BEOGRAD 
Ul. Omladinskih brigada br.1
Mejl adresa: trzisna.beograd@mtt.gov.rs
011/2699 610 (od 07:30 do 15:30)
BOR (Borski okrug)
Ul. Moše Pijade br.19
Mejl adresa: trzisna.bor@mtt.gov.rs
030/427 511 lokal 22 (od 07:30 do 09:30)
VALJEVO (Kolubarski okrug)
Ul. Karađorđeva br.31
Mel adresa: trzisna.valjevo@mtt.gov.rs
014/220 607 (od 07:30 do 15:30)
VRANJE (Pčinjski okrug)
Ul. Matije Gupca br.2
Mejl adresa: trzisna.vranje@mtt.gov.rs
017/421 875 (od 07:30 do 15:30)
ZAJEČAR (Zaječarski okrug)
Ul. Pane Đukića br.1
Mejl adresa: trzisna.zajecar@mtt.gov.rs
019/421 791 (od 07:30 do 12:00)
ZRENJANIN (Srednjobanatski okrug)
Ul. Trg slobode br.10
Mejl adresa: trzisna.zrenjanin@mtt.gov.rs
023/564 584 (od 07:30 do 15:30)
JAGODINA (Pomoravski okrug)
Ul. Knjeginje Milice br. 80a
Mejl adresa: trzisna.jagodina@mtt.gov.rs
035/231 895 (od 07:30 do 15:30)
KRAGUJEVAC (Šumadijski okrug)
Ul. Save Kovačevića br.7
Mejl adresa: trzisna.kragujevac@mtt.gov.rs
034/335 211 (od 7:30 do 15:30)
KRALJEVO (Raški okrug)
Ul.Trg Jovana Sarića br.1
Mejl adresa: trzisna.kraljevo@.mtt.gov.rs
036/308 755 (od 08:00 do 15:00)
KIKINDA (Severnobanatski okrug)
Ul. Trg srpskih dobrovoljaca br.12
Mejl adresa: trzisna.kikinda@mtt.gov.rs
0230/ 22 908 (od 07:30 do 15:30)
KRUŠEVAC (Rasinski okrug)
Ul. Balkanska br.63
Mejl adresa: trzisna.krusevac@mtt.gov.rs
037/ 439 861 (od 07:30 do 12:30)
LESKOVAC (Jablanički okrug)
Ul. Pane Đukića br.9-12
Mejl adresa: trzisna.leskovac@mtt.gov.rs
016/ 241 159 (od 07:30 do 15:30)
PIROT (Pirotski upravni okrug)
Ul. Srpskih vladara br.83
Mejl adresa: trzisna.pirot@mtt.gov.rs
010/ 311 263 (od 07:30 do 15:30)
NIŠ (Nišavski okrug)
Ul. Strahinjića bana bb
Mejl adresa: trzisna.nis@mtt.gov.rs
018/515-522 (od 07:30 do 15:30)
NOVI SAD (Južnobački okrug)
Ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 10
Mejl adresa: trzisna.novisad@mtt.gov.rs
021/421 824 (od 07:30 do 15:20)
PANČEVO (Južnobanatski okrug)
Ul. Trg kralja Petra I br. 2-4
Mejl adresa: trzisna.pancevo@mtt.gov.rs
013/345 239 (od 07:30 do 13:30)
POŽAREVAC (Braničevski okrug)
Ul. Drinska br. 2
Mejl adresa: trzisna.pozarevac@mtt.gov.rs
012/ 226 212 (od 07:30 do 12:30)
SMEDEREVO (Podunavski upravni okrug)
Ul. Trg republike br. 5
Mejl adresa: trzisna.smederevo@mtt.gov.rs
026/ 672 – 644 lokal 104 (od 07:00 do 09:00)
PROKUPLJE (Toplički okrug)
Ul. Tatkova br.2
Mejl adresa: trzisna.prokuplje@mtt.gov.rs
027/324 949 (od 07:30 do 15:30)
SOMBOR (Zapadnobački okrug)
Ul. Trg cara Uroša br.1
Mejl adresa: trzisna.sombor@mtt.gov.rs
025/463 631 (od 07:30 do 09:30)
SREMSKA MITROVICA (Sremski okrug)
Ul. Trg svetog Dimitrija br.8
Mejl adresa: trzisna.smitrovica@mtt.gov.rs
022/610 348 (od 08:30 do 10:30)
SUBOTICA (Severnobački okrug)
Ul. Trg Lazara Nešića br.1
Mejl adresa: trzisna.subotica@mtt.gov.rs
024/557 376 (od 08:00 do 09:30)
UŽICE (Zlatiborski okrug)
Ul. Dimitrija Tucovića br.52
Mejl adresa: trzisna.uzice@mtt.gov.rs
031/513 789 (od 07:30 do 09:00)
ČAČAK (Moravski okrug)
Ul.Župana Stracimira br.20
Mejl adresa: trzisna.cacak@mtt.gov.rs
032/347 362 (od 07:30 do 15:30)
ŠABAC (Mačvanski okrug)
Ul. Gospodar Jevremova br.6
Mejl adresa: trzisna.sabac@mtt.gov.rs
015/ 346 992 (od 07:30 do 15:30)

Podelite

Ostavite komentar