Vodič ka turističkoj inspekciji

0

VODIČ KA TURISTIČKOJ INSPEKCIJI

Kada treba da se obratite turističkoj inspekciji ?

Ukoliko agencija obavlja poslove organizatora putovanja bez licence, ili ako nema garanciju putovanja za sve vreme važenja licence, ako se pre otpočinjanja delatnosti ne registruje u Registru turizma, ako npr. agencija ne obezbedi smeštaj putnika za sve vreme trajanja ugovorenog putovanja ili ne angažuje predstavnika na turističkoj destinaciji. Takođe, ukoliko vam agencija ne vrati sredstva u slučaju otkaza putovanja od strane organizatora putovanja,i u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana otkaza putovanja, odnosno od dana podnošenja osnovane reklamacije.

U Sektoru turističke inspekcije Ministarstva trgovine, turizma I telekomunikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju oblasti turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti; zaštitu potrošača i zaštitu intelektualne svojine u oblastima turizma i ugostiteljstva; izradu izveštaja i informacija o radu Sektora i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; I itd.

Ukoliko ostanete bez svog turističkog aranžmana, jer agencija nije izvršila sve svoje obaveze, uplate I itd., treba da zapamtite sledeće kontakt podatke:
Sektor turističke inspekcije Ministarstva trgovine, turizma I telekomunikacija:
Kontakt telefon: 011/3139-676, Dežurni telefoni: 011/3139-686; 064/89-33-091
Faks: 011/3139-675 e-mail: turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs
Adresa: ul. Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd
Odeljenje turističke inspekcije Beograd (za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Grad Beograd, Mačvanski upravni okrug, Kolubarski upravni okrug, Pomoravski upravni okrug, Šumadijski upravni okrug, Podunavski upravni okrug i Braničevski upravni okrug), sa sedištem u Beogradu; Dežurni telefon: 011/3139-686, Faks: 011/3139-675
e-mail: turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs Adresa: ul. Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd
Odeljenje turističke inspekcije Novi Sad (za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Severnobački upravni okrug, Severnobanatski upravni okrug, Zapadnobački upravni okrug, Južnobački upravni okrug, Sremski upravni okrug, Srednjebanatski upravni okrug i Južnobanatski upravni okrug), sa sedištem u Novom Sadu; Tel/faks: 021/451-255 Adresa: ul. Mihajla Pupina br. 10, 21000 Novi Sad
• Odeljenje turističke inspekcije Kraljevo (za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Zlatiborski upravni okrug, Moravički upravni okrug, Raški upravni okrug, Rasinski upravni okrug, Kosovsko-mitrovački upravni okrug, Pećki upravni okrug i Prizrenski upravni okrug) sa sedištem u Kraljevu; Tel/faks: 036/321-353, Adresa: Trg Jovana Sarića br. 3, 36000 Kraljevo
• Odeljenje turističke inspekcije Niš (za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Borski upravni okrug, Zaječarski upravni okrug, Nišavski upravni okrug, Toplički upravni okrug, Pirotski upravni okrug, Jablanički upravni okrug, Pčinjski upravni okrug, Kosovski upravni okrug i Kosovsko-pomoravski upravni okrug) sa sedištem u Nišu; Tel/faks: 018/515-449 Adresa: ul. Strahinjića bana bb, 18000 Niš

Zakon o zaštiti potrošača I Zakon o turizmu su predvideli mehanizme zaštite prava I interesa potrošača kao korisnika turističkih usluga, tj.kao turista. Za sve detalje, možete pogledati odredbe ova dva zakona.
Svaki odlazak na odmor, u letnjem ili zimskom periodu, trebalo bi da predstavlja najpre zadovoljstvo, a onda potpuno ostvarenje jednog od osnovnih prava potrošača – Pravo na robu ili uslugu garantovano dobrog kvaliteta po pristupačnoj ceni. A između ostalog to znači I da za novac koji ste uplatili, prema ugovoru koji ste potpisali, prema opštim uslovima poslovanja koje ste pročitali I prema fotografijama sa brošure ili web sajta, treba da dobijete uslugu identičnu uplaćenom, potpisanom, pročitanom I viđenom putem brošure Ili sajta. S obzirom na to da se veoma često dešava da hotel ne odgovara kategorizaciji ili kvalitetu predviđenog, da se dobije soba bez klime ( a predviđena je), da nema dovoljno ležajeva ili da turistička agencija uopšte nije uplatila letovalištu predviđenu sumu novca I niko vas nije registrovao da ćete upravo vi doći u određeni apartman ili hotel I koristiti usluge za vreme svog jedva izdvojenog godišnjeg odmora I jedva izdvojenog novca.

Vodič ka turističkoj inspekciji

Savetujemo vas da pre uplate aranžmana obavezno dobro pogledate fotografije željene destinacije, komentare na društvenim mrežama, u samoj turističkoj agenciji koja je organizator putovanja ili posrednik pitate sve što vas interesuje, zatražite da vidite licencu koju poseduju ili se na sajtu Agencije za privredne registre I Narodne banke Srbije informišete o licenci I likvidnosti I solventnosti agencije.

Nakon toga, kada se opredelite u kom periodu biste koristili svoj odmor I odredite destinaciju, pre potpisivanja ugovora, dobro pročitajte sve odredbe, kao I opšte uslove poslovanja agencije. Predugovorno obaveštavanje je najvažnije I ono podrazumeva sledeće na osnovu Zakona o zaštiti potrošača: Organizator turističkog putovanja, odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku, pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju, na srpskom jeziku, potrošača obavesti o: prodajnoj ceni turističkog putovanja, uključujući sve poreze i dodatne troškove, kao što su lučke i aerodromske takse za ukrcavanje ili iskrcavanje ili boravišne takse; ukupnom iznosu sredstava koji je potrošač dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja i rasporedu dospeća i iznosu obročnih otplata; odredištu, sredstvima, karakteristikama i kategorijama prevoza, datumima, vremenu i mestu polaska i povratka; vremenu i mestu privremenog zaustavljanja, vrsti prevoza i svojstvima prevoznog sredstva i opremljenosti i stepenu udobnosti prevoznog sredstva i usluga u prevoznom sredstvu; smeštajnom objektu (lokacija, vrsta, kategorija i sadržaj turističkog objekta prema važećim propisima države u kojoj se objekat nalazi), smeštajnoj jedinici (soba, apartman, studio, opremljenost, nivo udobnosti i druge karakteristike); broju, rasporedu, vrsti, karakteristikama i načinu usluživanja obroka; posetama, izletima i drugim uslugama koje su uključene u prodajnu cenu turističkog putovanja; mogućnosti osiguranja koje pokriva troškove otkaza turističkog putovanja od strane potrošača u slučaju nesreće ili bolesti ili troškove pomoći i povratka sa turističkog putovanja; podacima potrebnim za realizaciju turističkog putovanja i dokumentima i rokovima neophodnim za pribavljanje viza, kao i sa carinskim, graničnim i administrativnim formalnostima; potpunim i važećim zdravstvenim uslovima koji se zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke; uslovljavanju realizacije turističkog putovanja, broju prijavljenih putnika i roku za obaveštavanje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika; nazivu, poslovnom imenu i sedištu organizatora, odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku; nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji organizatora od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugim podacima radi neposrednog kontakta sa organizatorom, organizator odnosno posrednik je dužan da potrošaču dostavi prilikom zaključenja ugovora o turističkom putovanju, a najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja.
Svoju reklamaciju uvek izjavljujete agenciji, najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Ali, prethodno, lokalnom predstavniku agencije, tokom trajanja vašeg aranžmana, obavezno morate uputiti sve primedbe koje imate povodom nedostataka koji postoje.

Podelite

Ostavite komentar