Zašto morate da plaćate komunalnu uslugu koju ne koristite?

0

Komunalna preduzeća širom Srbije šalju građanima račune za usluge koje im ne pružaju (npr. za korišćenje kanalizacije na koju građani nisu priključeni). Građani su masovno odbijali da plaćaju račune za usluge koje ne koriste. Njihova logika je bila da je ne zakonito da komunalno preduzeće naplaćuje uslugu koju ne pruža. Sudovi su u nekim slučajevima odlučili da građani moraju da plaćaju uslugu koju ne koriste, a u nekim da ne moraju.

Osnov za odluke suda da građani moraju da plaćaju uslugu koju ne koriste je Zakon o komunalnim delatnostima iz 2011 godine. U zakonu je navedeno da građani moraju da koriste usluge za koje organ lokalne samouprave odluči da su od opšteg interesa (npr. odnošenje otpada). Ukoliko odbijete da koristite usluge od opšteg interesa, poput recimo kanalizacije, po Zakonu o komunalnim uslugama ipak morate da plaćate uslugu koju ne koristite ako organ lokalne vlasti proceni da je ta usluga od opšteg interesa.

Imajući u vidu da su sudovi donosili oprečene odluke u ovim slučajevima ne možemo nikome da damo savet da slobodno uđe u sudski proces sa komunalnim preduzećem i da će sigurno uspeti da ospori račune za uslugu koja mu nije pružena.

Najbolja ilustracije pravne nesigurnosti u ovakvim slučajevima je primeru dva brata iz mesta Šiljakovac u blizini Beograda. Njihove kuće su jedna pored druge, ali je sud odlučio da Novica Milić mora da plaća usluge odnošenja smeća iako ih ne koristi, a da njegov brat Dragomir ne mora da plaća.
U ovakvim slučajevima savetujemo samo da u sudski spor uđete ako možete da priuštite da snosite troškove ako izgubite spor.

 
Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar