Da li morate da plaćate obračunsku snagu čak i kad ne trošite električnu energiju?

0

Čak i ako nemate potrošnju električne energije, imate obavezu da plaćate obračunsku snagu. Jedini način da izbegnete plaćanje je da privremeno odjavite brojilo na godinu dana. Tada nećete imati obavezu da plaćate obračunsku snagu, ali nećete moći ni da koristite struju.

Obračunska snaga i trošak javnog snabdevača su stavke na računu EPS-a koje ne zavise od potrošnje. Plaćaju se čak i kada nema potrošnje električne energije,

Obračunska snaga predstavlja nadoknadu troškova koje EPS ima kako bi obezbedio proizvodne i distributivne kapacitete dovoljne da obezbedi isporuku električne energije u svakom trenutku Vašem domaćinstvu u skladu sa snagom koja je ugvorena (snaga osigurača).

eps racun

Visina nadoknade za obračunsku snagu zavisi od jačine osigurača u vašem domaćinstvu. Ukoliko nemate uređaje koji su veliki potrošači električne energije, posle konsultacija sa radnicima Elektrodistribucije, možete da podnesete zahtev da za smanjivanje obračunske snage tj. snage osigurača.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar