Kako dobiti odštetu u slučaju gubitka ili oštećenja prtljaga

1

Ako je Vaš prtljag izgubljen ili oštećen imate pravo na odštetu u maksimalnom iznosu od oko 22,00 € (17,00 SDR) po kilogramu prijavljenog prtljaga. Stim da najveći iznos koji je avio-kompanija dužna da isplati ne može da bude veći od oko 1.450,00 € (1.131,00 SDR).

Prtljag-izgubljen-1024x581
Da bi ste ostvarili svoje pravo na odštetu morate da sačuvate potvrdu (nalepnicu) da ste predali prtljag i da:

– Odmah nakon što ste uočili da prtljaga nema podnesete prijavu službi na aerodromu za traženje izgubljenog prtljaga(lost and found).

Ukoliko Vas služba za traženje prtljaga ne obavesti u roku od sedam dana da je Vaš prtljag pronađen, morate da podnesete zahtev za odštetu aviokompaniji u roku od 21 dan od dana kad ste trebali da preuzmete prtljag.

Oštećen prtljag

Ako je Vaš prtljag oštećen po zakonu zahtev za odštetu morate da ponesete u roku od sedam dana od dana preuzimanja prtljaga. Ali, u praksi je preporučljivo da odmah podnesete zahtev inače će Vam biti teško da dokažete da je oštećenje nastalo u toku leta ili tokom transporta, a Vaš zahtev će biti verovatno odbijen.

Prtljag

U praksi večina kompanije čeka 45 dana da se prtljag eventualno pronađe, a tek nakon tog perioda proglašavaju prtljag izgublejnim i pristaju da isplate štetu.

U svakom slučaju ne smete da čekate da aviokompanija proglasi Vaš prtljag izubljenim jer ćete na taj način izgubiti pravo na nadoknadu.

Avio-kompanija je dužna da odgovori putniku na zahtev u roku od 30 dana.
Međutim zakonski rok se često ne poštuje jer ne postoji kazna za avio-kompaniju koja ne odgovori na zahtev putnika, pa odgovor realno možete očekivati u periodu od 60 dana.

Ako aviokompanija odbije Vašu reklamaciju ili ne odgovori na nju u roku od 30 dana imate pravo da prijavite aviokompaniju vazduhoplovnom inspektoru pri Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Obrazac za podnošenje reklamacije možete pruzeti na sledećoj adresi:

Obrazac za podnošenje reklamacije direktoratu civilnog vazudhoplovstva

Prigovor možete podneti i putem pošte:

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (reklamacije putnika)
Skadarska 23
11000 Beograd

Ili putem elektronske pošte na adresu:
reklamacijeputnika@cad.gov.rs

Ako nakon inspekcijskog nadzora niste zadovoljni rešenjem imate mogućnost da pokrenete sudski spor protiv aviokompanije radi naplate odštete.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

1 коментар

  1. U slucaju gubitka ili ostecenja putne prtljage putnik je duzan podnijeti pismeni zahtjev prijevozniku za naknadu stete odmah po zavrsetku putovanja. Samo za ostecenja koja se nisu mogla otkriti uobicajenim pregledom, putnik moze prijevozniku podnijeti zahtjev najkasnije u roku od 8 dana od dana ostecenja prtljage, uz potrebne dokaze o predaji prtljage na prijevoz.

Ostavite komentar