Kako kupiti putno osiguranje?

0

Osiguravajuće kuće često koriste razna hronična oboljenja (dijabetes, visok pritisak, operacije koje ste imali u prethodnih godinu dana itd.) ili neke od aktivnosti koje ste obavljali u inostranstvu (skijanje, jedrenje itd.) kao razlog da odbiju zahtev za plaćanje troškova hitne medicinske pomoći u inostranstvu.

Neophodno je pre kupovine putnog osiguranja poslati upit elektronskom poštom osiguravajućem društvu u kojem treba navesti zbog čega putujete u inostranstvo, šta ćete tamo da radite i koja hronična zdravstvena stanja imate, a zatim postaviti pitanje da li možete biti pokriveni standardnom polisom koju želite da kupite i u slučaju da dođe do zadravstvenih problema koji su posledica horničnih oboljenja koja imate.

U slučaju da Vam osiguravajuća kuća ne odgovori na jasan način da li će pokriti eventualne troškove lečenja i pored toga što imate neki hronični zdravstveni problem ne treba se pouzdati da će osiguravajuće društvo platiti troškove Vašeg lečenja u inostranstvu.
U takvoj situaciji je bolje tražiti potvrdu od strane RFZO o pravu na lečenje u hitnim i neodložnim zdravstvenim situacijama u inostranstvu.
Detaljnije oko procedure vađenja potvrde za besplatno lečenje u hitnim situacijama možete pogledati na sledećem linku:
Potvrda o zdravstvenom stanju

Ukoliko lekarska komisija RFZO odbije da Vam izda potvrdu da možete koristiti usluge hitnog medicinskog zbrinjavanja u inostranstvu o trošku naše države možete biti sigurni da će i osiguravajuća društva odbiti da pokriju troškove lečenja u inostranstvu, ali ona će to učiniti tek nakon što vam prodaju polisu.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar