Kako se žaliti banci i osiguranju?

0

Prigovor na uslugu banke, osiguravajuće kuće, lizing kompanije ili dobrovoljnog penzionog osiguranja se podnosi pisanim putem u dva primerka ili elektronskom poštom. Rok za odgovor na vaš prigovor je 15 dana, posle koga ako ne dobijete odgovor možete podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije.

Prigovor možete podneti na tri načina:

1. Pisanim putem u dva primerka u filijali banke
2. Putem pošte slanjem pisma sa povratnicom
3. Putem elektronske pošte

Najbolji način za podnošenje prigovora je pisanim putem u dva primerka u filijali banke jer na taj način službenik banke mora da overi jedan primerak prigovora pečatom i datumom prijema. Takođe, tako imate potvrdu kojeg sadržaja je bila Vaša reklamacija, dok pri slanju pismom sa povratnicom imate samo potvrdu da je banka primila pismo, a ne i koji je sadržaj pisma to jest reklamacije. Podnošenje prigovora putem elektronske pošte je ravnopravno kao i podnošenje pisanim putem, i može se podneti samo na elektronsku adresu koju je banka jasno istaknula na svom sajtu kao zvaničnu za prijem preklamacija.

Ako banka, osiguravajuća kuća, lizing kompanija ili dobrovoljno penzijsko osiguranje ne odgovore na Vaš prigovor u roku od 15 dana ili dobijete negativni odgovor možete se obratiti Narodnoj banci Srbije sa pritužbom.

Rok u kojem Narodna banka Srbije treba da reaguje na pritužbu koju podnesete je šest meseci.
Obrazac za podnošenje prigovora Narodnoj banci Srbije možete preuzeti na sledećem linku

Obrazac za podnošenje prigovora NBS

Ako želite možete pogledati prilog u kojem su predstavljena nova prava korisnika finansijskih usluga

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar