Kako se zaštiti od agencija za naplatu potraživanja?

5

Skoro da nema građanina Srbije koga zbog duga ka operatoru kablovske televizije ili mobilne telefonije putem telefona nisu nekada uznemiravali radnici agencije za naplatu potraživanja. Sve kompanije osim banaka smeju da prodaju svoja dugovanja agencijama za naplatu potraživanja. U praksi veliki deo potraživanja koji mobilni operatori prodaju su potraživanja koja su zastarela, to jest operatori ih ne mogu naplatiti od potrošača putem suda jer su starija od godinu dana, pa ih prodaju agencijama.

Važno je napomenuti da ne trebate olako gledati na to ako primite opomenu od agencije za potraživanje, a pogotovu ako je pošaljilac advokat ili izvršitelj. U tom slučaju svakako kontaktirajte neko od udruženja potrošača ili angažujte advokata.

U slučaju da Vas putem telefona pozove ili pošalje SNS poruku neko ko se predstavlja da je iz agencije za naplatu potraživanja, te krene da Vas propituje na neprijatan način zašto ne plaćate svoja dugovanja ili počne da preti  jer niste izmirili neki navodni dug imate puno pravo da odbijete da mu odgovorite. Takođe, radnicima agencija je zabranjeno da navode da će Vam imovina biti prodata od strane izvršitelja, da će Vam novac bez Vaše saglasnosti biti skinut sa računa u bankama, da ćete ići u zatvor zbog duga, da Vam drćava neće dati da izvadite lična dokumenta, da će Vam biti zabranjen izlazak iz zemlje i.t.d.

Nisu ni retki neželjeni pozivi u kojima radnici pomenutih agencija uznemiravaju članove domaćinstva navodnih dužnika, njihove porodice pa čak i kolege na poslu. Naravno, i ovakav način uzmemiravanje je nezakonit i kažnjiv zakonom.

Važna napomena! Ako dobijete opomenu pred tužbu od agencije za naplatu potraživanja ili advokata, ili predlog rešenja o izvršenju od izvršitelja shvatite to veoma ozbiljno, pa odmah zatražite stručnu pravnu pomoć udruženja potrošača ili angažujte advokata. Ako ne podnesete prigovor u zakonom propisanom roku od osam dana od prijema opomene/predloga izvršenja može se naći u situaciji da na sudu dokazujete zastarelost potraživanja ili još gore, da izgubite mogućnost žalbe ako se radi o postupku izvršenja.

U slučaju da putem telefona ili pošte budete uzmemiravani od strane predstavnika agencije za naplatu potraživanja koji Vam traže zastareo i/ili nepostojeći dug ili Vas vređaju potrebno je da uradite sledeće:

1. Recite radniku agencije da je to što radi nezakonito i da ćete njega lično kao i agenciju za koju radi prijaviti policiji zbog vršenja Krivičnog dela zlostavljanja i mučenja.

2. Takođe navedite da ćete podneti prijavu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti jer agencija vrši nedozvoljeno prikupljanje i evidentiranje Vaših ličnih podataka i uznemirava Vas

3. Pošaljite pismo sa povratnicom na adresu agencije koja Vam traži novac, u pismu ćete navesti da odbijate da platite dug jer je zastareo, i da ćete svako dalje telefonsko ili kontaktiranje putem pisma od strane agencije smatrati nedozvoljenom obradom Vaših ličnih podataka.

4. U slučaju da se uznemiravanje posle osam dana od datuma kada je agencija primila Vaš dopis nastavi podnesite prijavu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti. Kancelarija Poverenika će u što skorijem roku izvršiti nadzor rada agencije koju ste prijaviti i ako utvrdi nepravilnosti naložiti agenciji da prestane da Vas uznemirava putem telefona i pošte. Agencija će biti kažnjena i biće joj stavljeno do znanja da je jedini način na koji može da pokuša da Vam naplati novac onaj zvaničan- putem suda.

 

Tekst je nastao uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi koji su izraženi u tekstu ne predstavljaju stavove Ministarstva kulture i informisanja.

 

 

Podelite

5 коментара

  1. A ako vas zovu za potojeći dug koji nije zastareo? Jel to treba da shvatite ozbiljno i platite ili treba da se pravite kao da nematepojma o čemu se tu radi?

Ostavite komentar