Ko kontroliše rad menjačnica?

0

U slučaju da imate problem sa menjačnicom nadležnost da kontroliše njen rad ima sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću pri ministarstvu Finansija. Ako menjačnica ne izdaje račune, nije istakla dnevnu kursnu listu ili menja devize po kursu koji je lošiji nego što je istaknuto na dnevnoj kursnoj listi možete podneti prijavu sektoru za menjačke i devizne poslove i igre na sreću koja je nadležna za područje gde se desila nepravilnost.

Obaveza menjačnice je da svako jutro pre početka rada napravi dnevnu kursnu listu koju će istaći na vidnom mestu i koje će se pridržavati. Zabranjeno je da menjačnica menja novac po lošijem kursu u odnosu na istaknuti u dnevnoj kursnoj listi, dok je dozvoljeno da u dogovoru sa potrošačem ugovori kurs koji je povoljniji od istaknutog za potrošača. U slučaju da se menjačnica ne pridržava dnevnog istaknutog kursa možete prijaviti nepravilnost sektoru za menjačke poslove pri ministarstvu Finansija.

Sektor za menjačke poslove je organizovan u četiri filijale u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

euri

Adrese i telefonske brojeve sektora za menjačke poslove u Srbiji možete naći na sledećem linku:

Kontakti sektora za devizne i menjačke poslove

Disclaimer_za_PS_sajt_final

 

Podelite

Ostavite komentar