Obrazac za postupak medijacije pred NBS

0

Obrazac za zahtevanje medijacije(mirenja) možete preuzeti na sledećoj adresi:

Popunjen obrazac možete poslati poštom na

Popunjen obrazac možete poslati poštom na

Narodna banka Srbije
Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga
Poštanski fah 712
11 000 Beograd

ili na elektronsku adresu zastita.korisnika@nbs.rs

narodna banka slavija 00_0095_2011-10-19_025627.M2T_20150709_155216.836

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar