Kako podneti reklamaciju

0

Reklamacija se podnosi pisanim putem ili elektronskom poštom. Trgovac ima zakonsku obavezu da Vam odgovori na reklamaciju u roku od osam dana od prijema reklamacije.

Fiskalni racun izgubljen Youtube_1.wmv_000243593

Reklamaciju podnosite u dva primerka. U reklamaciji treba da navedete:

-Opis kvara ili problema
-Šta tražite od trgovca (popravku, zamenu za drugi proizvod ili povraćaj novca).
-Ako tražite zamenu proizvoda ili povraćaj novca trgovcu morate da dostavite dokaz da je proizvod kupljen pre manje od šest meseci od datuma podnošenja reklamacije
-Kopiju fiskalnog računa ili izvoda sa računa banke ako ste platili karticom ili čekom
-Ime i prezime i kontakt podatke.

Niste u obavezi da date Vaš jedinstveni broj građanina, broj lične karte i adresu gde živite.

Trgovac je dužan da Vam izda potvrdu o prijemu reklamacije na licu mesta.

Reklamacije koje su izjavljene usmenim putem ili putem telefona nije moguće dokazati da su primljene od strane trgovca, što predstavla problem pri dokazivanju da ste se obratili trgovcu.

Ako trgovac ne želi da primi reklamaciju ostaje Vam da mu pošaljete reklamaciju u obliku pisma sa povratnicom ili elektronskom poštom.

Na linku ispod možete preuzeti obrazac reklamacije

Obrazac reklamacije

Rok za odgovor na reklamaciju potrošača

Trgovac ima rok od osam dana da odgovori na reklamaciju. Ako trgovac odbije da primi reklamaciju, možete ga prijaviti tržišnoj inspekciji.

Rok za popravku robe

Рok za popravku robe je 15 dana, osim za tehničku robu i nameštaj za koje je rok 30 dana.

Da li mogu da podnesem reklamaciju ako nemam ambalažu?

Ako nemate ambalažu od proizvoda, to ne daje pravo trgovcu da Vam odbije reklamaciju. U slučaju da trgovac uslovljava reklamaciju posedovanjem ambalaže podnesite prijavu tržišnoj inspekciji.

 

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar