Prava putnika pri direktno povezanim letovima

0

U slučaju da ste propustili povezani let zbog kašnjenja aviona imate pravo na nadoknadu štete u visini do 600€ ako se radi o direktno povezanim letovima.

Direktno povezani letovi su oni za koje u sklopu jedne avionske karte postoji presedanje između početnog i krajnjeg aerodroma.

Povezani letovi

Letovi koji nisu direktno povezani su letovi za koje se za svaki segment puta izdaje posebna avionska karta.

Ako ste propustili direktno povezan let pri presedanju zbog kašnjenja aviona imate pravo na preusmeravanje puta ili povraćaj troškova. Preusmeravanje može biti istog dana ili kasnijeg datuma. U slučaju da se ne dogovorite sa avio-kompanijom za preusmeravanje imate pravo na povraćaj novca za kartu i povratnu kartu u mesto polaska. Ako je potrebno možete zahtevati zbrinjavanje u pogledu hrane i pića, hotelskog smeštaja i transporta između aerodroma i hotela.

Ako ste propustili presedanje na let koji nije direktno povezan nemate pravo na nadoknadu štete za let koji ste propustili, ali imate pravo nadoknadu ukoliko je kašnjenje bilo tri sata ili više časova ukoliko su ispunjeni uslovi koje su detaljno opisani na ovom linku.

jer je avio-prevoznik bio u obavezi da Vas preveze na krajnje odredište navedeno na karti korišćenoj za taj let, a ne na odredište posle presedanja koje je navedeno na drugoj karti.

Zahtev za odštetu se podnosi aviokompaniji u pisanom obliku u njenoj poslovnici ili putem elektronske pošte. Pri podnošenju u poslovnici je preporučljivo da reklamaciju podnesete u dva primerka da biste imali dokaz podnošenja.

Aviokompanija je dužna da odgovori putniku na zahtev u roku od 30 dana.
Međutim zakonski rok se često ne poštuje jer ne postoji kazna za avio-kompaniju koja ne odgovori putnikua pa odgovor možete očekivati u periodu od 60 dana.

Ako avio-kompanija odbije Vašu reklamaciju ili ne odgovori na nju u roku od 30 dana imate pravo da prijavite aviokompaniju vazduhoplovnom inspektoru pri Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Obrazac za podnošenje reklamacije možete pruzeti na sledećoj adresi:

Obrazac za podnošenje reklamacije direktoratu civilnog vazduhoplovstva

Prigovor možete podneti putem pošte na adresu:

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (reklamacije putnika)
Skadarska 23
11000 Beograd

Ili putem elektronske pošte na adresu:
reklamacijeputnika@cad.gov.rs

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar