Prava putnika u slučaju otkazivanja leta

0

U slučaju otkazanog leta imate pravo na odštetu od najviše 600€ ako su ispunjeni određeni uslovi. Pod uslovom da niste prihvatili alternativni let koji Vam je ponudila aviokompanija.

Zavisno od dužine leta pripada Vam nadoknada u iznosu od:
– Ako je let od 1.500 km ili manje imate pravo nadoknadu od 250€.
– Ako je let preko 1.500 km ili više imate pravo nadoknadu od 400€.
– Za letove koji nisu predviđeni u prethodna dva slučaja nadoknadu od 600€

Zahtev za odštetu se podnosi aviokompaniji u pisanom obliku u njenoj poslovnici ili putem elektronske pošte. Pri podnošenju zahteva u poslovnici je preporučljivo da je podnesete u dva primerka da biste imali dokaz podnošenja.

12_Air Serbia kasnjenje leta.wmv_000309185

Aviokompanija je dužna da odgovori putniku na zahtev u roku od 30 dana.
Međutim zakonski rok se često ne poštuje pa odgovor realno možete očekivati u periodu od 60 dana.

Ako aviokompanija odbije Vašu reklamaciju ili ne odgovori na nju u roku od 30 dana imate pravo da prijavite aviokompaniju vazduhoplovnom inspektoru pri Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Obrazac za podnošenje reklamacije možete pruzeti na sledećoj adresi:

Obrazac za podnošenje reklamacije direktoratu civilnog vazduhoplovstva

Prigovor možete podneti putem pošte:

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (reklamacije putnika)
Skadarska 23
11000 Beograd

Ili putem elektronske pošte na adresu:
reklamacijeputnika@cad.gov.rs

Ako nakon inspekcijskog nadzora niste zadovoljni rešenjem imate mogućnost da pokrenete sudski spor protiv aviokompanije radi naplate odštete.

Ako vam je let otkazan aviokompanija je dužna da Vas lično obavesti bez obzira da li ste kartu kupili od nje ili od posrednika(turističke agencije). Aviokompanija je dužna da Vas obavesti najmanje 14 dana pre putovanja o eventualnom otkazivanju leta.

Aviokompanija može da Vas obavesti i u roku manjem od 14 dana pre leta, ali je u obavezi da Vam odredi alternativni prevoz tako da na odredište stignete najkasnije četiri sata u odnosu na prvobitni let.

Ako ste obavešteni u roku manjem od sedam pre leta rok za stizanje na odredište je dva sata.

Ako je let otkazan zbog vanrednih okolnosti (vremenske neprilike, štrajk, teroristički napad i.t.d.) nemate pravo na nadoknadu štete već samo na povraćaj novca koji ste platili za kartu.
Wizz avion

Važno je napomenuti da su Vaša prava kao putnika ista ako ste leteli niskobudžetnom kompanijom, ili ako ste kupili kartu preko posrednika.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar