Prava putnika u slučaju zabrane ukrcavanja na let

0

Ako avio-kompanija odluči da Vam zabrani da se ukrcate na let imate pravo na nadoknadu štete u visini do 600 €, povraćaj novca ili na besplatnu kartu za alternativni let.

Air Serbia onemoguceno ukrcavanje 13 05 2014.wmv_000351000
U slučaju da Vam aviokompanija nije dozvolila da se ukrcate na let, imate pravo da birate između:

1) povraćaja novca za kartu koju ne koristite
2) karte za drugi let do krajnjeg odredišta što je pre moguće;
3) kartu za let nekog drugog dana

Ukoliko se sa predstavnicima avio-kompanije ne dogvorite imate pravo na nadoknadu štete u iznosu od:

250 € za letove do 1.500 km;
400 € za letove između 1.500 km i 3.500 km između zemalja članica Evropskog sporazuma o otvorenom nebu;
600 € za letove koji nisu predviđeni u prethodna dva slučaja.

Na novčanu nadoknadu imate pravo samo ako Vam ponuđen alternativni let ne omogućava da stignete na željeni aerodrom sa kašnjenjem manjim od:

– dva sata za sve letove do 1.500km
– tri sata za sve letove između 1.500 kilometres i 3.500 kilometres
– ili više od četiri sata za sve letove koji ne mogu da se podvedu pod prethodne dve stavke

Ukoliko ste, pri ponuđenim alternativnim letovima sa presedanjem, upućeni na alternativni aerodrom, umesto na aerodnom na kome imate rezervaciju za presedanje, aviokompanija je dužna da Vam nadoknadi troškove prevoza sa jednog aerodrom na drugi. Aviokompanija je dužna da Vam pokrije troškove puta sa jednog aerodroma na drugi i u slučaju da je, u dogovoru sa Vama, promenjen vezani let, odnosno aerodrom na kome presedate.

Kako ostvariti pravo na nadoknadu?

Avio-kompaniji morate da se obratite sa zahtevom za odštetu u pisanoj formi (elektronskom poštom ili predajom pisanog zahteva u poslovnici).

U zahtevu morate da navedete Vaš broj računa ako niste kartu kupili karticom. U slučaju da ste kartu kupili karticom, osim ako se drugačije ne dogvorite sa avio-kompanijom, novac će Vam biti vraćen na karticu.

Ako Vam avio-kompanija ne odgvori u zakonskom roku od 30 dana od dana podnošenja prijave ili niste zadovoljni odgovorom, žalbu možete uložiti i Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo Srbije putem obrasca koji možete preuzeti klikom ovde

Da li putnici zaista mogu da ostvare svoja prava?

U praksi putnici teško ostvaruju osvaja prava jer zakon ne predviđa efikasan način kažnjavanja avio-kompanija koje ne poštuju prava putnika.

Koje poteškoće možete imati pri ostvarivanju svojih prava ako Vam je zabranjeno ukrcavanje na let možete videti u sledećem prilogu:

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar