Produženje garantnog roka posle popravke

2

Potrošači se žale da se novi tehnički aparati kvare znatno češće nego ranije. Na sreću, postoji zakonska garancija od dve godine na osnovu koje smo mirni makar u tom periodu. Problemi nastaju kada se, kao po pravilu, pred kraj garantnog roka aparati počnu kvariti. Postavlja se pitanje, da li imamo pravo na produženje garantnog roka ako se izvrši popravka? Mali broj kupaca je upoznat sa činjenicom da nakon zamene ili popravke bitnog dela proizvoda garantni rok počinje da teče ponovo od zamene, odnosno vraćanja proizvoda. Ovakvu situaciju prodavci često koriste da bi izbegli svoje zakonske obaveze.

Problem je što ovo pravo ne postoji u Zakonu o zaštiti potrošača, već se ono izvodi iz Zakona o obligacionim odnosima, koji prodavci uglavnom ne poznaju. Naime, većina trgovaca ne zna da za odnose između potrošača i trgovca ne važi samo Zakon o zaštiti potrošača već i drugi zakoni, kao što je na primer Zakon o obligacionim odnosima.

Pa nije ni toliko čudno što će Vas, ako se pozovote na pravo da se pri popravci u toku garantnog produži garancija veliki broj trgovac gledati zbunjeno.

U članu 503. Zakona o obligacionim odnosima je navedeno da:

Kad je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena stvari ili njena bitna opravka, garantni rok počinje teći ponovo od zamene, odnosno od vraćanja opravljene stvari.

Ako je zamenjen ili bitno opravljen samo neki deo stvari, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj deo.

Na primer, ako je u toku garantnog roka na Vašem laptopu zamenjena matična ploča imate pravo da tražite da se garancija za laptop produži za dve godine, to jest da kao što zakon kaže da teče iznova. Ako trgovac odbije da produži garanciju, ne postoji kazna kojom ga može kazniti Tržišna inspekcija, već Vam jedino preostaje da se za pomoć obratite udruženju potrošača ili da tužite trgovca.

U produžetku možete videti prilog o potrošaču koji je uz pomoć naše redakcije uspeo da dobije produženje garantnog roka posle popravke televizora.

 

Tekst je nastao uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi koji su izraženi u tekstu ne predstavljaju stavove Ministarstva kulture i informisanja.

Podelite

2 коментара

  1. Ovaj tekst nije dobar.
    Od uvođenja zakona o zaštiti potrošača dobili smo pojam „saobraznost“ koji ne znači isto što i garancija tako da priča o pozivanju na ZOO član 503 st. 2 više nema smisla. Nećete dobiti novu garanciju za robu koja ima zakonski rok saobraznosti od 2 godine. Tako imamo paradoks da je zakon o zaštiti potrošača u stvari umanjio prava potrošača jer je nešto što se oduvek zvalo garancija sada dobilo drugi smisao. Sada se pod garancijom smatra samo ono što dobijete preko 2 godine saobraznosti i za to vam daju garantni list.

Ostavite komentar