Kako može da Vam se desi da plaćate račune za nekretninu koju ste prodali

0

Značajan broj kupca nekretnina nikad ne prijavi komunalnim preduzećima, EPS-u i Telekomu da je došlo do premene vlasništva tj. da je novi vlasnik dužan da plaća račune. Zbog ovog veliki broj građana dođe u situaciju da moraju da plate i račune preko i preko milion dinara.

Pri prodaji nepkoretnosti nije dovoljno da izmirite sve dugove za komunalne usluge i potpišete ugovor, Vaše ime ostaje na svim računima sve do trenutka dok Vi ili kupac ne obavestite komunalno preduzeće da je došlo do promene vlasništva. Da bi ste promenili ime kupca na računu za komunalne usluge potrebno je sledeće:

1. Da dostavite kopiju kupoprodajnog ugovora komunalnom preduzeću, EPS-u, Telekomu itd
2. Podnesite zahtev o izmeni kupca pisanim putem.

Zahtev i ugovor obavezno podnesite u dva primerka i insistirajte da Vam pečatom na Vašoj kopiji komunalno preduzeće overi da je primilo zahtev i ugovor.

U slučaju da nije izvršena promena kupca, a nemate dokaz da ste komunalnom preduzeću ili EPS-a dostavili dokaz o promeni vlasnika nepokretnosti, komunalno preduzeće Vam neće dobrovoljno otpisati dug.
Ovakvi slučajevi uglavnom dospevaju na sud koji često donese odluku da stari vlasnik mora da plati dug.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar