Refundiranje avionske karte pri paket aranžmanu

0

U slučaju da Vam je otkazan turistički paket aranžman, koji pored plaćenog smeštaja podrazumeva i plaćenu avionsku kartu, odgovornost za refundiranje novca koji ste uplatili, pa i novca za karte za čarter let, snosi turistička agencija.

Da bi ste ostvarili refundaciju potrebno je da se pisanim putem obratite turističkoj agenciji. Agencija ima zakonski rok od 8 dana da odgovori na reklamaciju, ako agencija ne prihvati Vašu reklamaciju ili ne odgovori na nju potrebno je da se obratite turističkoj inspekciji.

aerodrom 10.M2T_20150414_165353.788

U slučaju organizovanja putovanja preko agencije avionsku kartu kupuje od turističke agencije, a ne od aviokompanije koja obavlja uslugu prevoza. Samim tim, u slučaju otkazivanja aranžmana turistička agencija je dužna da Vam refundira novac i za avionsku kartu, a ne aviokompanija.

Pri otkazivanju aranžmana, imate pravo sledećeg izbora:
1) da od turističke agencije pismenim putem zahtevate povraćaj uplaćenih sredstava.
2) da prihvatite zamenu ugovorenog turističkog putovanja drugim putovanjem slabijeg kvaliteta i naknadu za razliku u ceni;
3) da prihvatite zamenu ugovorenog turističkog putovanja drugim putovanjem istog ili boljeg kvaliteta i plati razliku u ceni;

Ukoliko agencija odbije da Vam refundira sredstva, podnesite žalbu turističkoj inspekciji na adresu:

Sektor turističke inspekcije
Omladinskih brigada br.1
11070 Novi Beograd.

Telefon 011/3139-686;

064/89-33-091

turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs

Tržišna inspekcija na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

Agencija nije dužna da Vam nadoknadi troškove u slučaju:
1) otkazivanja aranžmana zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, ako ste pre zaključenja ugovora bili obavešteni da je izvršenje aranžmana uslovljeno brojem prijavljenih putnika i da rok za obaveštavanje potrošača o raskidu ne može biti kraći od pet dana od dana otpočinjanja turističkog putovanja;
2) otkazivanja aranžmana iz razloga za koji niste odgovorni ni Vi ni turistička agencija.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar