Šta ako izgubite fiskalni račun?

0

Jedno od najčešćih pitanja koja nam potrošači postavljaju je da li imaju pravo reklamaciju ako izgube fiskalni račun. Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača za reklamaciju je potrebno imati dokaz o kupovini-kopiju fiskalnog računa, slip ako je plaćano karticom ili fotografiju računa.

Međutim, Zakonom o fiskalnim kasama definisano je da:

„Kada se vrši povraćaj novca potrošaču ili zamena robe koja nije iste vrste i vrednosti, neophodno je dostavljanje fiskalnog isečka trgovcu“.

U tom slučaju, na odnos potrošača i trgovca primenjuje se Zakon o obligacionim odnosima koji kaže da prilikom raskida ugovora to jest povraćaja novca svaka strana ima pravo da joj bude vraćeno ono što je dala. Potrošač dobija nazad onoliko novca koliko je platio robu prilikom kupovine, bez obzira na to da li je cena robe u međuvremenu promenjena.

Međutim, nemali broj kupaca, u pokušaju da vrati novac, to pravo izgubi jer shvati da je račun izgubio ili da je račun vremenom izbledeo, i da je faktički neupotrebljiv. Zbog toga se potrošaču obrate trgovcu tražeći kopiju, misleći da na nju imaju pravo zato što znaju datum kupovine i vrednost robe. Međutim, kako su nam u Ministarstvu trgovine rekli:

„Zakon ne obavezuje trgovca da potrošaču izda kopiju računa“.
Dokaz kupovine pri reklamaciji robe

Kupcima nije jasno zbog čega to nije moguće ako je trgovac mora prema Zakonu o fiskalnim kasama imao obavezu da fiskalnu traku čuva najmanje tri godine. Međutim, radi se o tome da je takva odredba Zakona doneta kako bi se obezbedilo da Poreska uprava može da proveri koliki je prihod ostvario trgovac i da li je platio porez. Problem za državu je i to što ako trgovac vrati novac, onda se smanjuje i deo poreza koji trgovac treba da uplati državi. Zato ne čudi što je Pravilnikom o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa i načinu otklanjanja greške, definisano da je vraćanje novca moguće samo uz originalni fiskalnim račun.

 

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar