Da li negativni izveštaj kreditnog biroa znači da ne možete da dobijete kredit

0

Negativni izveštaj kreditnog biroa ne znači obavezno da ne možete dobiti kredit. Ali u praksi za većinu građana negativni izveštaj kreditnog biroa ipak sprečava klijenta da uzme kredit.

kreditni biro

Banke imaju diskreciono pravo da odluče da li žele da Vam daju kredit ili ne. Izveštaj kreditnog biroa je samo jedna od informacija koju banka koristi pri proceni Vaše kreditne sposobnosti. Ne postoji zakonska obaveza banke da odbije Vaš zahtev ukoliko imate negativni izveštaj kreditnog biroa. Ukoliko Vam u banci saopšte da kredit ne možete da dobijete zbog negativnog kreditnog izveštaja, treba da od banke tražite da Vam daju izveštaj kreditnog biroa kako bi utvrdili šta je tačan razlog.

Greške i tumačenje izveštaja

Izveštaj kreditnog biroa ne daje infromaciju koliko ste tačno dužni, već samo da li imate neko kašnjenje u otplati duga ili taksi i provizija banci.
Na primer možete da imate dug od 300 dinara prema banci koji je nastao zbog neplaćene nadoknade za održavanje tekućeg računa koji ste i zaboravili da ste imali. U izveštaju će samo stajati podatak da niste izmirili dug bez navedenog iznosa.
Zbog ovakvih sitinih dugovanja banke neće odbiti da Vam daju kredit, ali Vi morate da banci pokažete da je razlog što imate negativni izveštaj kreditnog biroa dug od samo 300 dinara za koji niste ni znali da imate.
Da bi banci od koje tražite kredit mogli da pokažete šta je razlog duga prvo morate da pribavite izveštaj kreditnog biroa, a potom i dokumente od banke prema kojoj imate dug.

Dobijanje izveštaja kreditnog biroa za svoje potrebe

Ako želite možete dobiti izveštaj kreditnog biroa i mimo banake tako što ćete tražiti izveštaj od kreditnog biroa na jedan od dva moguća načina:

1. Lično u Kreditnom birou (Bulevar kralja Aleksandra 86/II, Beograd)
2. Podnošenjem elektronskog zahteva preko sajta kreditnog biroa

Telefonski brojevi kreditnog biroa su: 011 30 20 765 i 011 30 20 571

Imate pravo na jedan besplatan izveštaj kreditnog biroa godišnje.Kad dobijete izveštaj najverovatnije ćete morati da se obratite nekom bankarskom službeniku ili organizaciji potrošača kako bi Vam pomogli da rastumačite šta tačno znače skraćenice i termini koji se u njemu koriste.

Ispravka pogrešnih podataka

U slučaju da ste primetili da je neki podatak o Vama u ličnom izveštaju kreditnog biroa netačan možete zahtevati ispravku pisanim putem od banke koja je napravila grešku. Ukoliko je zahtev opravdan banka je dužna da izmeni pogrešne podatke u roku od 15 dana od datuma prijema zahteva.

Da li moram da dostavim banci izveštaj iz kreditnog biroa?

Po zakonu niste u obavezi da dostavite izveštaj iz kreditnog biroa banci, ali ni banka nema obavezu da Vam izda kredit, te ako želite da dobijete kredit ipak ćete morati da date saglasnost banci da pribavi izveštaj kreditnog biroa.

Upotreba kreditnog biroa od strane kompanija koje nisu banke

U poslednje vreme sve veći broj kompanija, poput operatora mobilne telefonije, takođe sarađuju sa kreditnim biroom kako bi bili sigurni da mogu da naplate svoje usluge ili proizvod koji su Vam prodali na rate (npr. mobilni telefon).

U prilogu ispod možete videti kakve je probleme sa kreditnim biroom imao jedan klijent banke zbog troškova održavanja računa.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar