Šta uraditi kada istekne rok isporuke robe?

1

Ukoliko po isteku roka isporuke trgovac ne želi da Vam vrati novac, potrebno je da se obratite Tržišnoj inspekciji, koja može da kazni trgovca novčanom kaznom od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara .

U slučaju da preuzmete robu a niste prijavili reklamaciju dostavljaču praktično ostajete bez mogućnosti da dokažete da je roba oštećena u transportu

Pre obraćanja Tržišnoj inspekciji, potrebno je da imate u vidu sledeće:

  • Rok isporuke napisan na računu koji ste potpisali sa trgovcem, odnosno firmom
  • Krajnji rok isporuke napisan u Opštim uslovima prodaje i isporuke robe (ugovor)
  • Po zakonu, rok od 30 dana za isporuku robe

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, prodavac je dužan da na računu istakne rok isporuke. U članu 32 ovog zakona piše: „Prodavac je dužan da potrošaču preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije nešto drugo ugovoreno.“

Ono na šta morate obratiti pažnju jeste ugovor, koji neretko omogućava prolongiranje datuma isporuke. Ukoliko je ugovoreni rok prekoračen ili je istekao zakonski rok od 30 dana, prema članu 34 ovog zakona: „Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.“

Datum isporuke, može se produžiti ukoliko je roba proizvedena prema posebnim zahtevima kupca i tada se ugovor ne može raskinuti. U svim drugim slučajevima, važi pomenuti rok od 14 dana.

Takođe, prema članu 48 ovog zakona, ukoliko je kupcu izuzetno važan datum isporuke i u ugovoru je jasno dogovoren isti, a prodavac taj rok prekorači, kupac može odmah raskinuti ugovor, a trgovac je dužan da, od dana raskida ugovora, kupcu vrati sav iznos u roku od 3 dana.

U zakonu piše i da, ako niste dali saglasnost za naplatu troškova transporta i isporuke, niste u obavezi da platite ako Vam je naknadno traženo.

Ukoliko dođe do prekoračenja roka isporuke, a trgovac ne želi da Vam vrati novac, potrebno je da se obratite Tržišnoj inspekciji, koja može da kazni trgovca novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara. Inspekcija ne može da naloži da Vam vrate novac ili isporuče robu, ali je trgovcu bolje da to učini nego da plati kaznu.

 

Tekst je nastao uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi koji su izraženi u tekstu ne predstavljaju stavove Ministarstva kulture i informisanja.

Podelite

1 коментар

  1. Jedna firma nameštaja se niti javlja niti vraća novac. I kada se javi neko, prolongiraju datum isporuke. Nameštaj je trebao biti isporučen 22.10 i od tada živog čoveka nema.
    Sta mogu da uradim povodom toga?

Ostavite komentar