Vodič ka fitosanitarnoj inspekciji

0

VODIČ KA FITOSANITARNOJ INSPEKCIJI

Veliki broj potrošača ima primedbe na kvalitet sadnog materijala, npr. seme i sadnice raznog voća. Nadležnost je fitosanitarne inspekcije da kontroliše ispravnost i kvalitet ovih artikala. A potrošači koji redovno kupuju hranu za životinje, treba da znaju da ukoliko imaju primedbe na neujednačen kvalitet hrane i pojavu određenih reakcija kod životinja, obavezno treba da se upute ka fitosanitarnoj inspekciji. Usled korišćenja insekticida ili pesticida u tretiranju voća i povrća, dogode se slučajevi u kojima je nekome povređen pčelinjak. I tada se treba obratiti fitosanitarnoj inspekciji.

Vodic ka fitosnitarnoj inspekciji

Nadležnost fitosanitarne inspekcije se odnosi na kontolu zdravstvenog stanja zemljišta i bilja na prisustvo štetnih organizama, monitoring kao i službeni proces verifikacije fitosanitarnog stanja u zemlji, sistemski nadzor biljaka na prisustvo štetnih organizama koji se smatraju posebno opasnim za bilje, zdravstvenu kontrolu uvezenog bilja za koje je propisan post karantinski nadzor, registraciju proizvođača, dorađivača, prometnika i uvoznika bilja, službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja, naređivanje fitosanitarnih mera (uništavanje bilja, dezinfekcija, dezinsekcija itd), kontrolu GMO organizama u proizvodnji i prometu, inspekcijski nadzor javnih službi, kontrolu proizvodnje, prometa i primene sredstava za zaštitu i ishranu bilja, kao i njihovo uzorkovanje, kontrolu proizvodnje, dorade, prometa i korišćenje semena poljoprivrednog bilja i uzorkovanje radi provere deklarisanog kvaliteta, kontrolu proizvodnje, prometa sadnog materijala, prepakivanje i preatestiranje semena poljoprivrednog bilja, notifikacija presretanja štetnih organizama pri unutrašnjem prometu, kao i duge poslove u skladu sa zakonom.

Vodic ka fitosanitarnoj inspekciji

Granična fitosanitarna inspekcija
Odeljenje Granične fitosanitarne inspekcije vrši kontrolu u prometu preko državne granice i to pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, sredstava za zaštitu bilja, sredstava za ishranu bilja, sortnost i kvalitet semena i sadnog materijala, prisustvo genetski modifikovanih organizama u određenim pošiljkama bilja i biljnih proizvoda; vrši kontrolu bezbednosti hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla u prometu preko državne granice; vrši kontrolu nivoa radioaktivne kontaminacije određenih pošiljaka.

U Upravi za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je smeštena unutrašnja i granična fitosanitarna inspekcija. Kontakt podaci prema okruzima, potrošačima mogu olakšati put do najbliže inspekcije, kojoj bi trebalo da se obrate pisanim ili telefonskim putem.
Beograd: tel. 011/311-74-77, 011/311-77-29
e-mail: upravabilje@minpolj.gov.rs
infocentar: 011/26-07-960, 011/26-07-961
e-mail: office@minpolj.gov.rs
sedište: Omladinskih brigada br. 1,
11070 Novi Beograd
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
• Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije
Tel. 011 2120 462
E mail: dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs
• Odeljenje fitosanitarne inspekcije
Tel. 011 311 74 77
E mail: nenad.milojevic@minpolj.gov.rs

Južnobački okrug: Fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, II sprat.
Tel:021/421-826, 021/4726-288; nina.nikolic@minpolj.gov.rs

Mačvanski upravni okrug: Fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
Sedište je u Šapcu, Hajduk Veljkova 2-4, Tel: 015/343-364

Nišavski okrug: Republički fitosanitarni inspektor, Sektor za inspekcijski nadzor, Odeljenje fitosanitarne inspekcije,
Sedište je u Nišu, Strahinjića bana bb, Kontakt:kancelarija broj 20 Tel. 018 292-272; mejl adresa:gabrijela.zivkovic@minpolj.gov.rs, slavica.lazarevic@minpolj.gov.rs
I Kontakt: kancelarija broj 6, Tel.018 581 703

Srednjobanatski okrug: Odsek u Zrenjaninu za Srednjobanatski upravni okrug
Sedište je u Zrenjaninu, Trg slobode 10, Kancelarija br.35, kontakt telefon 023/582-050
E-mail: milan.ruzic@minpolj.gov.rs

Borski upravni okrug I po potrebi Zaječarski:
Sedište je u Boru ul. Moše Pijade 19 I po potrebi u Negotinu ul. Trg Đorđa Stanojevića 5/1, kontakt: 019570-292; 019542-592;
030458-415;

Severnobački upravni okrug: Odeljenje fitosanitarne inspekcije: Odsek fitosanitarne inspekcije – Novi Sad
Sedište u Subotici, Trg Lazara Nešića br. 1, Kancelarija: II sprat br. 22, Kontakt tel/faks: 024/552-481 ivana.milosevic@minpolj.gov.rs; fitosu.2014@gmail.com
Teritorija nadzora: Severnobački Upravni Okrug, Severnobanatski upravni Okrug, opštine Senta, Kanjiža i Novi Kneževac

Moravički upravni okrug: Odsek fitosanitarne inspekcije
Sedište je u Čačku, Adresa: ul. Župana Stracimira broj 6, Kancelarija broj 13, Kontakt telefon: 032/310-230, e-mail: dragana.scekic@muo-cacak.org.rs, e-mail: moravickiizb@muo-cacak.org.rs

Pomoravski upravni okrug:
Sedište je u Jagodini, ul. Knjeginje Milice 80/a, II sprat, kancelarija br.16, Tel: 035/243-674 e mail: pomoravskiizb@ptt.rs

Šumadijski upravni okrug: Odeljenje fitosanitarne inspekcije
Sedište je u Kragujevcu, tel: 034/501-096, ul. Save Kovačevića br.7, šef Odseka (za Šumadijski, Pomoravski, Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički okrug): e mail: slavisa.jovanovickg@gmail.com

Podelite

Ostavite komentar